Radiološka dijagnostika

DIGITALNI RTG uređaj za kućne ljubimce

Danas je to dio standardne dijagnostike u veterinarskoj medicini.

DIGITALNI RTG uređaj ima značajne prednosti u odnosu na rendgenografski prikaz na filmu.

Slike su gotove odmah i vlasnik ih dobije snimljene na CD-u. Imamo mogućnost arhiviranja slika i naknadnog pregledavanja.

Pojačana je vizualizacija mekog tkiva (promjene koje nisu uočljive konvencionalnom, vidljive su digitalnom rendgenografijom),te smanjen broj ekspozicija iako ne kao što je slučaj u humanoj medicini zbog mirnoće ljudi kod snimanja.

Poboljšano je i ubrzano komuniciranje sa referentnim klinikama jer je moguće sliku poslati na očitanje elektronskim putem.

Smanjena je doza ozračivanja pacijenata i osoblja u sferi ionizirajućeg zračenja.

ADRESA RADNO VRIJEME TELEFON / MOBITEL EMAIL
Ruđera Boškovića 31, 43000 Bjelovar Pon.-Pet.: 07.00-20.00 h
Sub.:07.00-13.00 h
043/217-183
091/228-1011
majcan.kucni.ljubimci@gmail.com