Pružamo sljedeće usluge:

 • Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti kod domaćih životinja
            Preventivna cijepljenja, uzimanje uzoraka za pretrage
 • Dijagnostika i liječenje bolesti unutarnjih organa kod domaćih životinja
 • Dijagnostika i liječenje bolesti kod domaćih životinja
 • Liječenje rana, bolesti zglobova, korekcija papaka
            Liječenje steriliteta (jalovosti) kod domaćih životinja
 • Umjetno osjemenjivanje i rano utvrđivanje graviditeta kod domaćih životinja
 • Liječenje parazitarnih bolesti kod domaćih životinja
 • Savjetovanje o načinu držanja i o hranjenju domaćih životunja
   

NAŠI VETERINARI

Branko Brebrić Dejan Vujić Dubravko Butković Ilija Berić Vanja Ficnar