Terenska prodaja stočne hrane-Moslavačka gora

RUTE

Ponedjeljak
          Babinac-Gornja Petrička-Samarica-Donja Petrička-Berek-Krivaja-Šimljana-Berek-Potok-Ruškovac

Utorak
          Veliko Korenovo-Bostan-Malo Korenovo-Brezovac-Novi Pavljani-Galovac-Obrovnica-Stari Pavljani

Srijeda
          Narta-Paljevine-Utiskani-Kolarevo Selo

Četvrtak
          Veliko Korenovo-Malo Korenovo-Brezovac-Novi Pavljani-Galovac-Obrovnica-Nevinac-Međurača-Stara Ploščica

Petak
          Starine-Rastovac-Križic-Đurđic-Srijedska-Stara Ploščica