Trgovina stočne hrane

Repini rezanci, lucerna, stočna sol, benural, stočni kvasac, soda bikarbona, stočna kreda*

Stočno brašno, posije, melasa šećerne repe*

Sačma uljane repice, sojina sačma, suncokretova sačma

Kamene soli i minerali

Instruvet-Biosaxon

Kamene soli i minerali

Gea

Oprema za mljekarstvo; sisne gume, mliječna crijeva, ulja za vakum pumpe, filteri

Ecolab

Kiseline i lužine, sredstva za zaštitu vimena, dezinfekcijska sredstva, oprema za mljekarstvo

Schaumann

Vitaminsko mineralni dodaci, dopunske krmne smjese

Lek veterina

Vitaminsko mineralni dodaci, dopunske krmne smjese

Genera

Vitaminsko mineralni dodaci, dopunske krmne smjese

Dopunske krmne smjese, vitaminsko mineralni dodaci

Fanon-Pehra

Potpune krmne smjese, dopunske krmne smjese, vitaminsko mineralni dodaci

Žito-Vitalka

Potpune krmne smjese, dopunske krmne smjese

Vindija-Blagodar

Potpune krmne smjese, dopunske krmne smjese

Sano

Vitaminsko mineralni dodaci, potpune krmne smjese,dopunske krmne smjese, mliječne zamjenice

Patent co

Vitaminsko mineralni dodaci, potpune krmne smjese,dopunske krmne smjese, mliječne zamjenice